Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

FORMACIÓ 2009

(Versió pdf : castellà / valencià)

La inscripció és gratuïta. 

Les sol•licituds es formalitzaran en web amb el formulari disponible en cada activitat o en paper amb el butlletí d'inscripció que s'enviarà al Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball on se realitze el curs, el seminari o la jornada.

L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent els criteris de prioritat que s'establisquen en funció de la necessitat, les dades professionals i acadèmiques dels sol•licitants, l'ordre cronològic, etc. S'entregaran diplomes acreditatius d'assistència i d'aprofitament als declarats aptes pel director del curs i a la resta, així com als participants en els seminaris i les jornades, se'ls podrà facilitar certificats d'assistència.