Memòria prevencionista

Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana

« Ves enrere

Malalties professionals. Informes interanuals

Malalties professionals. Informes interanuals

Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels comunicats de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sexe, edat, sectors econòmics, CNAE, grups de malaltia, agent causant, etc.

Listado Documentos