Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana

Ves enrere Malalties professionals. Informes anuals

Malalties professionals. Informes anuals

Aquests informes contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels comunicats de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sexe, edat, sectors econòmics, CNAE, grups de malaltia, agent causant, etc.

Listado documentos