Teléfono

Memòria prevencionista

El INVASSAT en els mitjans

Publicador de continguts

INVASSAT València acull la reunió de la Comissió Permanent

2018.07.06, S'està duent a terme la reunió de la Comissió Permanent, òrgan col·legiat, tripartit i paritari, presidida per la Directora General de Treball i Benestar Laboral i directora de...

Bienlabor2

INVASSAT col·laborarà amb l'IBV en la validació del projecte Bienlabor2. Participarà en aquesta iniciativa en la fase d'avaluació de la plataforma de diagnòstic del benestar de la plantilla...

Beques de pràctiques professionals per a documentalistes. Resolució

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es resol la convocatòria de dues beques per a la realització de...

Consulta Pública Previa

Consulta Pública Prèvia del Projecte d'Ordre del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques...

Oferta d'ocupació: convocatoria per a la provisió d'un lloc d'infermer/a del Treball

Anunci de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'infermer/a del Treball en el centre territorial de seguretat i salut en el treball d'Alacant (INVASSAT), per mitjà de nomenament de...

Jornada técnica "Aspectos críticos de la PRL en la industria de la construcción. Responsabilidades y soluciones técnicas"

El INVASSAT participará en la Jornada técnica "Aspectos críticos de la PRL en la industria de la construcción. Responsabilidades y soluciones técnicas" organizada por la Fundación Laboral de Ia...

Becas de pràctiques professionals per a documentalistes. Resolució

Acta de la Comissió amb data 05-06-2018 amb la llista definitiva d'admesos i exclosos així com la resolució del presidència de l'INVASSAT adjudicant les beques i creant la borsa de reserva....

Beca per a Documentalistes: Resolució provisional

Acord de la Comissió de valoració en la qual després de superar la fase d'entrevistes i revisió de documentació es publica la llista provisional de sol·licituds amb expressió de les puntuacions...

Beca per a Documentalistes: Llistat provisional d'admesos, exclosos i baremació

En l'expedient per a l'adjudicació de dues beques per a pràctiques professionals de Documentalistes. La comissió de valoració en la reunió de hui 27 d'abril publica la llista provisional...

In Memoriam de Gustavo Arcenegui

In memoriam de Gustavo Arcenegui promotor de la seguretat en la construcció. De la mà dels nostres companys José María Roel Valdés i José Saiz Nuñez ens arriba el text en record del que va ser el...