Telèfon

Memòria prevencionista

El INVASSAT en els mitjans

Ves enrere Convocatòria d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista 2023

Convocatòria d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista 2023

 

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 30.01.2024. Llista d'aspirants que han superat l'entrevista y baremació provisional.

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 24.01.2024. Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses. Convocatòria a entrevista per al 30 de gener de 2024

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 08.01.2024. Valoració d'al·legacions. Nova llista provisional de sol·licituds admeses. Nova llista provisional de sol·licituds excloses indicant els motius

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 13.12.2023. Llista provisional de sol·licituds amb expressió de les puntuacions assignades en la seua autobaremació. Llista provisional de sol·licituds excloses indicant els motius de l'exclusió.

L'INVASSAT convoca concurs públic per a la concessió d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en el Centre de documentació adscrit al Servei d'Assistència i Promoció de l'Institut, per a aspirants amb títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 5 de desembre de 2023.

Trobaràs tota la informació sobre la tramitació telemàtica de la sol·licitud en el portal de la Generalitat.