Teléfono

Memòria prevencionista

El INVASSAT en els mitjans

Ves enrere Climent anuncia un Pla Director de Invassat 2022-2027 que adapte els serveis d'aquest organisme a les noves necessitats de seguretat i salut en el treball

Climent anuncia un Pla Director de Invassat 2022-2027 que adapte els serveis d'aquest organisme a les noves necessitats de seguretat i salut en el treball

El conseller d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent ha anunciat l'elaboració d'un Pla Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) per al període 2022-2027 amb l'objectiu de millorar els serveis que ofereix aquest organisme, "adaptant-los a les noves realitats laborals per garantir la seguretat de les treballadores i treballadors".
El conseller ha realitzat aquest anunci en el transcurs de l'acte de lliurament dels Premis Invassat al Coneixement en Riscos Laborals de les edicions 2019 i 2020.
Climent ha destacat que "ens trobem en l'inici d'una nova era a nivell global, on la digitalització és imparable, i on s'estan produint canvis en els sistemes de producció, que provoquen canvis constants en les condicions de treball i en els riscos als que es veuen exposades les persones en el seu àmbit laboral ".
Per això, el conseller considera que "hem de portar la iniciativa en el camp de la seguretat i salut i ser capaços d'anticipar i gestionar els canvis que les transicions ecològica, digital i demogràfica han comportat en l'àmbit laboral".
En l'àmbit de la prevenció de la seguretat i salut en el treball, Climent ha explicat les línies a seguir en el futur. "D'una banda potenciar la capacitació en matèria tecnològica, per aconseguir un trànsit gradual cap a la transformació digital del món de la feina, abordar el problema de l'envelliment de la població treballadora, mitjançant una gestió intel·ligent de l'edat, entenent les modificacions que l'ésser humà experimenta en els seus facultats".
"D'altra banda, seguir difonent entre la societat una cultura preventiva perquè siguem conscients que hem d'incorporar aquesta rutina en els nostres hábits laborals i que les empreses han de disposar de tots els recursos per garantir la seguretat".
 

Premis Invassat

En 2016 l' Invassat va posar en marxa aquests premis com una iniciativa de reconeixement públic als autors dels millors treballs final de màster, o d'especialitat en prevenció de riscos laborals, per a cadascuna de les especialitats específiques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina de la feina, gestió de la prevenció i sectors econòmics, amb el compromís també de la seua difusió.
Aquesta iniciativa va adreçada a les alumnes i alumnes matriculats en els màsters de prevenció de riscos laborals de les universitats de la Comunitat Valenciana i que hagen defensat els seus treballs final de màster durant l'any 2020
Les persones premiades en l'edició 2020 i els seus corresponents treballs són les següents:
  • Jorge Luis Cobián Martínez. 'Avaluació dels factors psicosocials de personal del servei de medicina intensiva d'un hospital públic per mitjà de l'instrument FPSICO 4.0'.
  • Cristina Pérez Moreno. 'Anàlisi del procés de l'avaluació de riscos per exposició laboral a radó procedent de fonts naturals'.
  • Janet Carito Quispe Corilla. 'Estudi de la feina del cultiu tradicional de la creïlla a la comunitat agrícola de Huacuas -Junín- Perú: Avaluació dels riscos físics en el procés de cultiu, estudi de l'ús de fitosanitaris i proposta de formació preventiva'.
També han rebut el seu guardó les persones premiades el 2019:
  • Sheila García Martí. 'La prevenció de riscos laborals en els artistes de circ. Guia tècnica de bones pràctiques'.
  • Ivan Martí Yagüe. 'Anàlisi de la prevenció de riscos laborals en les pràctiques en empreses i entitats col·laboradores dels estudiants universitaris'.
  • Gonzalo Guillem Montsó. 'Pla d'autoprotecció de Congas, SA'.
  • Cristina Vives Herce. 'Anàlisi dels moments a la regió L5 / S1 en relació al diagrama de càrregues-abastos emprat en l'avaluació de riscos per manipulació manual de càrregues'.