Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Premis al coneixement en PRL 2020

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en Prevenció de Riscos Laborals, incentivar d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, abans de l'acompliment de les seues funcions i reconéixer la labor dels directors dels millors treballs. D'aquesta manera, l`INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL promovent-ne la difusió i premiant els autors i directors a través d'un reconeixement públic.

 

Publicada la convocatòria per a l'any 2020 dels premis al Coneixement en PRL per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
Consulta la RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2020, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats premis al Coneixement en PRL. [2020/4551] (DOGV núm. 8838 de 18.06.2020)

 

Jurat

 • Fernando Saez Ramos (INVASSAT). Presidente.
 • Juan Carlos Castellanos Alba (INVASSAT). Secretario.
 • Juan José Puchau Fabado (INVASSAT).
 • Marisa Baena Martínez (UGT-PV).
 • Daniel Patiño Miñana (CCOO-PV).
 • Pascual García Martínez (ITSS-CV).
 • Rosa Pla Beltrán (CEV).
 • Beatriz Talón Cardona (CEV).

 

Treballs premiats

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). [2021/3737] (DOGV núm. 9062 de 15.04.2021)
 
 • Jorge Luis Cobián Martínez. Evaluación de los factores psicosociales del personal del servicio de medicina intensiva de un hospital público por medio del instrumento FPSICO 4.0
 • Cristina Pérez Moreno. Análisis del proceso de la evaluación de riesgos por exposición laboral a radón procedente de fuentes naturales.
 • Janet Carito Quispe Corilla. Estudio del trabajo del cultivo tradicional de la patata en la comunidad agrícola de Huacuas –Junín– Perú : Evaluación de los riesgos físicos en el proceso de cultivo, estudio del uso de fitosanitarios y propuesta de formación preventiva.
 

Lliurament dels premis 2019-2020

22.09.2021
El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i president de l'INVASSAT, Rafael Climent, ha entregat aquest matí els Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals corresponents a les edicions de 2019 i 2020. Els guardons reconeixen els millors treballs fi de màster en la matèria de la Comunitat Valenciana. Han sigut premiats els treballs:
 
 
L'acte ha anat acompanyat de la jornada tècnica Reptes preventius: el treball en plataformes digitals i la desconnexió digital en l'àmbit laboral, inaugurada per la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i directora de l'INVASSAT, Elvira Ródenas. En la jornada han intervingut els professors de la Universitat de València Adrián Todolí i Francisco Trujillo amb les ponències Riscos laborals específics del treball en plataformes digitals i La desconnexió digital en l'àmbit laboral.