Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Premis al coneixement en PRL 2019

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals. Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en Prevenció de Riscos Laborals, incentivar d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, abans de l'acompliment de les seues funcions i reconéixer la labor dels directors dels millors treballs. D'aquesta manera, l`INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL promovent-ne la difusió i premiant els autors i directors a través d'un reconeixement públic.


Convocatòria

Resolució de de 27 de juny 2019, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Higiene en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2019, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats premis al Coneixement en PRL .

 

Procediment de tramitació

Concessió l'any 2019, dels Reconeixements als millors Treballs Fi de Màster o d'Especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL

 

Jurat

 • Fernando Saez Ramos (INVASSAT). President.
 • Juan Carlos Castellanos Alba (INVASSAT). Secretari.
 • Juan José Puchau Fabado (INVASSAT).
 • Marisa Baena Martínez (UGT-PV).
 • Daniel Patiño Miñana (CCOO-PV).
 • Pascual García Martínez (ITSS-CV).
 • Rosa Pla Beltrán (CEV).
 • Beatriz Talón Cardona (CEV)

 

Treballs premiats

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2020, del President de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) per la qual es reconeixen els millors treballs fi de màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 27 de juny de 2019, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (DOGV núm 8617 / 21.08.2019). [2020/2183].
 
 
 
 • Sheila García Martí. La prevenció de riscos laborals en els artistes de circ. Guia tècnica de bona pràctiques.
 
 
 • Ivan Martí Yagüe. Anàlisi de la prevenció de riscos laborals en les pràctiques en empreses i entitats col·laboradores dels estudiants universitaris.
 
 
 • Gonzalo Guillem Monzón. Pla d'autoprotecció de Congas, SA.
 
 
 • Cristina Vives Herce. Anàlisi dels moments a la regió L5/S1 en relació al diagrama de càrregues-aconseguisques emprat en l'avaluació de riscos per manipulació manual de càrregues.