Telèfon

Memòria prevencionista

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana disponibles en el portal de Dades Obertes de la Generalitat

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana disponibles en el portal de Dades Obertes de la Generalitat

Dades anuals de sinistres (accidents de treball) de la Comunitat Valenciana en format reutilitzable per al seu tractament i aprofitament per part de les persones usuàries. S'inclouen, entre altres sèries, accidents segons àmbit territorial, per característiques del treballador, del lloc de l'accident i àmbit temporal en jornada de treball i in itinere. Les dades són provisionals. Seran definitius quan hagen transcorregut 5 anys des de la publicació.

  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2023
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2022
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2021
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2020
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2019
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2018
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2017
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2016
  • Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2015