Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Cursos Nivell Básic 2016

Correspon a l'establida en el Reglament dels Servicis de Prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en l'article 35.

Estos cursos, amb caràcter general, tenen una duració de 30 o 50 hores, i desenvolupen el programa formatiu establit en l'annex IV-B) o IV-A), respectivament, del Reglament mencionat.

Els cursos de nivell bàsic que figuren en el programa s'impartiran en les instal·lacions dels Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
10 h       21 i 28 gener Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició)

 30 h     4, 5, 8, 11 i 12 febrer  Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició)

30 h

 26, 28 gener

2, 4 i 9 febrer

    Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició)

30 h   15-19 febrer    Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició)

Nova data per coincidir amb Laboralia !!!

30 h  

 3-7 octubre

   Tancatt

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició)

30 h 3-7 de octubre     Tancat
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició) 30 h    

26-27, 30 setembre

3-4

octubre

Tancat
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (Semipresencial)  30 h    

 20 i 27  octubre
10 i 24

novembre

 Tancat