Telèfon

Memòria prevencionista

Normativa: Convenis col.lectius d'àmbit nacional

Normativa: Convenis col.lectius d'àmbit nacional

En esta secció posem a la seua disposició els convenis col·lectius sectorials d'àmbit nacional. En cada cas s'han extret els articles referits a la prevenció de riscos laborals i altres aspectes relaticos a la seguretat i salut en el treball. Per als acords col·lectius circumscrits a la Comunitat Valenciana li remetem al Registre de la Comunitat Valenciana de convenis i acords col·lectius de treball de la Conselleria d'Economía, Industria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.