Resultats de la cerca

2311SC-CV10 Curs en línia de prevenció de riscos laborals nivell bàsic per al sector alimentari 01.11-15.12.2023

2311SC-CV10 Curs en línia de prevenció de riscos laborals nivell bàsic per al sector alimentari 01.11-15.12.2023

Informació General

Data inici : miércoles, 01 noviembre 2023

Data fi : viernes, 15 diciembre 2023

Contingut del curs (50 hores):

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
  1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
  2. Danys derivats del treball
  3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en esta matéria
 2. Riscos generals i la seua prevenció
  1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
  2. Riscos lligats al medi ambient de treball
  3. La càrrega de treball. La fatiga i la insatisfacció laboral
  4. Sistemes elementals de control de  riscos. Protecció col·lectiva i individual
  5. Plans d'emergéncia i evacuació
  6. El control de la salut de les personas treballadores
 3. Riscos específics i la seua prevenció
 4. Elements básics de gestió de la prevenció de riscos
  1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
  2. Organització del treball preventiu: rutines bàsiques
  3. Documentació: arreplega, elaboració i arxiu
 5. Primers auxilis

Inscripció

Tancat

Ubicació

Contacte