Resultats de la cerca

Alacant: Requisits per a la elaboració de Plans de Treball amb Amiant o MCA

08/11/2017 - 08/11/2017

Alacant: TIC's d'Innovació en la Prevenció

16/11/2017 - 16/11/2017

València: Treballs amb Amiant

19/10/2017 - 19/10/2017

València: Formació en PRL. Funcions de nivell bàsic (semipresencial)

02/11/2017 - 23/11/2017

València: Evaluació del risc psicosocial mitjançant el mètode FPSICO

20/10/2017 - 27/10/2017

Alacant: Anàlisi d'accidents esdevinguts. Causes i mesures preventives

05/10/2017 - 05/10/2017

València. Formació en PRL. Funcions de nivell bàsic (2ª.ed)

25/09/2017 - 04/10/2017

La problemàtica de la Coordinació d'Obra: com es fa

15/06/2017 - 15/06/2017

València: Equips de treball

04/07/2017 - 05/07/2017

Castelló: Planificació de la prevenció. Procediments i instruccions

07/11/2017 - 08/11/2017

Castelló: Equips de treball

07/06/2017 - 08/06/2017

València: Exposició laboral al soroll i el seu control

20/06/2017 - 21/06/2017

València: Equips de treball. 20 anys del RD 1215/97

27/04/2017 - 27/04/2017

Castelló: Gestió de la prevenció de l'empresa

22/05/2017 - 26/05/2017

València: Adaptació dels centres de treball

11/05/2017 - 11/05/2017

Alacant: Seguretat en màquines

25/05/2017 - 01/06/2017

Alacant: Aplicació del RD d'equips de treball i Directiva de màquines

18/05/2017 - 18/05/2017

Castelló: Mesures d'emergència

09/05/2017 - 10/05/2017

Alacant: Prevención consciente, bienestar laboral y felicidad en el trabajo

04/05/2017 - 04/05/2017

Filtres de Cerca

Ordena