Telèfon

Memòria prevencionista

Biblioteca digital

En aquesta secció trobarà publicacions electròniques d'accés lliure a la Web sobre els distints àmbits d'especialització de la seguretat i salut en el treball.

Ves enrere INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : julio 2021 – junio 2022

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : julio 2021 – junio 2022

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL (INVASSAT). Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : julio 2021 – junio 2022 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2022. 86 p. [Consulta: 10.08.2022]. (EE01-220802).

Este informe provisional interanual de Enfermedades Profesionales analiza el periodo de junio de julio de 2021 a junio de 2022 de los partes de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes clasificaciones, sexo, edad, sectores económicos, CNAE, grupos de enfermedad, agente causante,  etc. Es el sistema CEPROSS, la entidad gestora o colaboradora quien asume la protección de las contingencias profesionales, elabora y tramita el parte de enfermedad profesional a través de comunicación electrónica con la Seguridad Social. Las enfermedades profesionales comunicadas, corresponden a las grabadas en el Sistema CEPROSS en el periodo de referencia (fecha de situación o de cierre), por lo que las enfermedades profesionales comunicadas en un periodo de referencia pueden corresponder a partes de enfermedad expedidos en periodos anteriores.
 
Aquest informe provisional interanual de Malalties Professionals analitza el període de juliol de 2021 a juny de 2022 dels comunicats de malalties professionals en la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sexe, edat, sectors econòmics, CNAE, grups de malaltia, agent causant, etc. És el sistema CEPROSS, l'entitat gestora o col·laboradora qui assumeix la protecció de les contingències professionals, elabora i tramita el comunicat de malaltia professional a través de comunicació electrònica amb la Seguretat Social. Les malalties professionals comunicades, corresponen a les gravades en el Sistema CEPROSS en el període de referència (data de situació o de tancament), per la qual cosa les malalties professionals comunicades en un període de referència poden correspondre a parts de malaltia expedits en períodes anteriors.

Recomanem

Recomanem

Li recomanem que utilitze el buscador d'aquest lloc web per a trobar els documents que necessite.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

portada_boletin.jpg

CONSULTE ELS NOSTRES BUTLLETINS DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

En ells trobarà referenciats i classificats els documents cientificotècnics que anem incorporant a aquesta biblioteca digital, així com sumaris de revistes especialitzades d'accés a través d'internet, llocs web recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser d'utilitat per als que s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

Enciclopèdia de salut i seguretat en el treball de l'OIT

La principal obra col·lectiva sobre SST, promoguda per l'OIT i editada en castellà per l'INSST. Obra de referència imprescindible.