Visualització de contingut web

Avís Legal

Introducció

A través del present, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (d'ara en avant, INVASSAT) informa de les condicions i termes generals que regulen l'accés, navegació i ús del seu Portal d'internet. En particular, informa i regula l'accés i ús d'https://invassat.gva.es.

De conformitat amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'entén per portal d'internet el punt d'accés electrònic, en aquest cas https://invassat.gva.es (així com qualsevol dels seus subdominis, microllocs o aplicacions mòbils) la titularitat de les quals correspon, en aquest cas, a l'INVASSAT.

És per això que es recomana que, abans d'iniciar la navegació, llija atentament aquest Avís Legal.

Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides a través d'aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l'INVASSAT, sense necessitat d'avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d'aquest no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que s'hagen de publicar formalment en els diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

INVASSAT procura que la informació siga exacta i precisa, i procedirà a actualitzar-la amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L'INVASSAT no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

Condicions i termes generals d'ús del Portal

Per l'accés, per la navegació pel Portal d'internet de l'INVASSAT o per la utilització dels serveis que inclou, s'adquireix la condició d'usuari sense reserves de cap classe a totes i cadascuna de les presents condicions i termes generals d'ús i de les condicions particulars que, si escau, regisquen la prestació dels serveis que es disposen en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculados des d'https://invassat.gva.es de les quals no respon l'INVASSAT.

L' INVASSAT podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i els termes generals d'ús, així com les condicions particulars, que s'establiren.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'INVASSAT ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En consecuencia, el Usuario no podrá intentar acceder y, en su caso, utilizar las claves de otros usuarios y En conseqüència, l'usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'INVASSAT o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir-ne el normal funcionament.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'INVASSAT o qualssevol tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinga, de conformitat amb la llei, dret a posar-lo a la disposició de tercer.
 • No utilitzar els serveis oferits en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l'INVASSAT es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

Responsabilitat

L'INVASSAT no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguen derivar, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador, de:

 • Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a l'INVASSAT, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos.
 • Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.ç
 • Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l'INVASSAT.
 • De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a INVASSAT, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
 • El Portal de l'INVASSAT pot contindre enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'INVASSAT no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi s'abandona o no el Portal de l'INVASSAT.

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l'INVASSAT.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi haja autorització expressa de l'INVASSAT.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals:

 • Que el contingut de la informació no siga alterat
 • Que no es desnaturalitze el sentit de la informació
 • Que se cite la font
 • Que s'esmente la data de l'última actualització.