Teléfono

Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

Ves enrere Evolució d'accidents amb baixa en jornada de treball i Índexs d'incidència

Evolució d'accidents amb baixa en jornada de treball i Índexs d'incidència

Recopilació de les dades definitives oferides en l'Anuari d'estadístiques del Ministeri de Treball i Economia Social per a Espanya, la Comunitat Valenciana i les seues províncies. Recull la sèrie del total anual d'accidents i índex d'incidència segons la gravetat.

Listado documentos