Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

Ves enrere Accidents de treball. Informes interanuals

Accidents de treball. Informes interanuals

Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i in itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, seccions i divisions CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc.

Listado documentos