Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

Ves enrere EA03 - Accidents de treball. Informes anuals

EA03 - Accidents de treball. Informes anuals

Aquests informes contenen les estadístiques provisionals interanuals per al període gener-desembre dels accidents amb baixa en jornada de treball i In Itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, seccions i divisions CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc.

Listado documentos