monográficos

« Atrás

UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (2019); CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA. Document de consens per a gestionar la preparació i administració de fàrmacs perillosos en centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya : informe del Grup de Treball de Fàrmacs Perillosos del Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals

UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (2019); CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA. Document de consens per a gestionar la preparació i administració de fàrmacs perillosos en centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya : informe del Grup de Treball de Fàrmacs Perillosos del Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals

UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS; CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA. Document de consens per a gestionar la preparació i administració de fàrmacs perillosos en centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya : informe del Grup de Treball de Fàrmacs Perillosos del Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals [online]. Joan Inglés Torruella, Rafel Padrós i Selma, coord. barceloan: Consorci de Salut i Social de Catalunya; Unió Catalana d'Hospitals, 2019. 97 p. [Consulta: 02.10.2019]. <http://www.consorci.org/coneixement/cataleg-de-publicacions/176/document-de-consens-per-a-gestionar-la-preparacio-i-administracio-de-farmacs-perillosos-en-centres-sanitaris-i-sociosanitaris-de-catalunya>
 
"El maneig segur de fàrmacs perillosos requereix instal·lacions adequades, treballadors sanitaris competents i capacitats, sistemes tancats de transferència de medicaments, l'ús d'equips de protecció individual, i mesures organitzatives que han d'incloure, com a mínim, l'aplicació d'una sistemàtica de treball apropiada, la validació de tècniques de manipulació específiques, l'establiment de procediments normalitzats de treball que contemplin totes les fases de la manipulació dels fàrmacs perillosos i les mesures d'actuació davant de qualsevol situació de risc excepcional. Es crea la necessitat, doncs, d'implementar aquestes mesures de prevenció en els procediments actuals, adaptantles a la realitat sanitària de cada centre, amb l'objectiu de preservar al màxim la seguretat i salut dels professionals, optimitzant els recurs os humans i materials disponibles, sense oblidar la seguretat del pacient." [p. 10]