Teléfono

Memoria prevencionista

monográficos

Atrás FERRER MUÑOZ, Eliseo; FONT VICENT, Miguel (2021). Mesures preventives per a treballs en cobertes: obligacions preventives per a les empreses que hi intervenen

FERRER MUÑOZ, Eliseo; FONT VICENT, Miguel (2021). Mesures preventives per a treballs en cobertes: obligacions preventives per a les empreses que hi intervenen

FERRER MUÑOZ, Eliseo; FONT VICENT, Miguel. Mesures preventives per a treballs en cobertes: obligacions preventives per a les empreses que hi intervenen [en línia]. Burjassot: INVASSAT, 2021. 31 p. [Consulta: 05.10.2021]. (AT-210201).
 
L'anotació tècnica que s'exposa a continuació tracta d'endinsar-se en les mesures preventives que s'haurien d'adoptar en els treballs en cobertes i d'abordar, amb esperit crític, algunes de les pràctiques que es realitzen en aquestes tasques, tant per part dels projectistes com de les empreses titulars dels centres, de les empreses que fan els treballs i dels professionals de la prevenció. És procedent advertir el lector que el caràcter d'aquesta anotació tècnica és purament il·lustratiu i no exhaustiu.
 
El apunte técnico que se expone a continuación trata de adentrarse en las medidas preventivas que deberían adoptarse en los trabajos en cubiertas y abordar, con espíritu crítico, algunas de las prácticas que se realizan en estas tareas, tanto por parte de los proyectistas, como de las empresas titulares de los centros, de las empresas que realizan los trabajos y de los profesionales de la prevención. Procede advertir al lector que el carácter del presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo.