Teléfono

Memoria prevencionista

Resultados - Biblioteca Digital de PRL

Atrás ASEPEYO (2018). L'alcohol i altres drogues en l'àmbit laboral

ASEPEYO (2018). L'alcohol i altres drogues en l'àmbit laboral

ASEPEYO. L'alcohol i altres drogues en l'àmbit laboral [online]. Grup Alta, Jordi Serra Pallisa, aut. Barcelona: Asepeyo, 2018. 66 p. <https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/LIBRO-CATALAN_ALCOHOL-Y-DROGAS-2018-02-web.pdf>
 
"La prevenció de les addiccions és possible i necessària i, tenir respostes d'actuació previstes, consensuades i conegudes per tots els actors, és imprescindible. No podem oblidar que l'entorn laboral també és un espai de detecció i actuació que, a més, repercuteix en benefici de la societat perquè millora la salut de les persones. Aquest manual vol ser una guia que aporti informació sobre conceptes bàsics de drogodependències i alhora orienti sobre la manera d'afrontar la problemàtica si aquesta es dona en el lloc de treball." [p. 5]
 
"La prevención de las adicciones es posible y necesaria, y contar con respuestas de actuación previstas consensuadas y conocidas por todos los actores es imprescindible. No podemos olvidar que el entorno laboral es también un espacio de detección y actuación que además repercute en beneficio de la sociedad en la mejora de la salud de la personas. Este manual pretende ser una guía que aporte información sobre conceptos básicos en drogodependencias y a la vez oriente sobre cómo afrontar la problemática, en caso de presentarse en el lugar de trabajo." [p. 5]