Teléfono

Memoria prevencionista

Nuevas publicaciones

Atrás Memoria de actividades del INVASSAT 2023

Memoria de actividades del INVASSAT 2023

Memòria d'activitats de l'INVASSATMemòria d'activitats de l'INVASSAT 2023

Publicada l'última memòria anual de l'INVASSAT. Des de 2007 l'INVASSAT ha elaborat i publicat les corresponents memòries d'activitat, accessibles en el portal de l'Institut en la Web, amb la finalitat d'informar amb transparència de les seues actuacions, així com de complir les funcions que li encomana l'article 11.c de la Llei 2/2004 per la qual va ser creat.