Resultats - Biblioteca Digital de PRL

GAUVIN, Chantal; LARA, Jaime (2013). Gants résistant aux piqûres d’aiguilles : Évaluation de la dextérité manuelle, de la sensibilité tactile et du confort pour les travailleurs

GAUVIN, Chantal; LARA, Jaime (2013). Gants résistant aux piqûres d’aiguilles : Évaluation de la dextérité manuelle, de la sensibilité tactile et du confort pour les travailleurs

GAUVIN, Chantal; LARA, Jaime. Gants résistant aux piqûres d’aiguilles : Évaluation de la dextérité manuelle, de la sensibilité tactile et du confort pour les travailleurs : Étude exploratoire. [online] Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), 2013. 72 p. (Études et recherches; R-783). ISBN: 978-2-89631-677-9. <http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-gants-resistant-aux-piqures-d-aiguilles-evaluation-de-la-dexterite-manuelle-de-la-sensibilite-tactile-et-du-confort-pour-les-travailleurs-r-783.html> [Consulta 25.06.2013]

RESUMEN: Los oficiales de policía, los agentes de instituciones penitenciarias, los trabajadores de los servicios de recogida de basuras, los horticultores... corren el riesgo de pinchazos de agujas hipodérmicas. Con ello se exponen a entrar en contacto con sangre potencialmente contaminada y contraer enfermedades como el sida o la hepatitis B y C. Estos trabajadores deben emplear guantes resistentes a los pinchazos, manteniendo la destreza manual y la sensibilidad táctil. El objetivo de este estudio es evaluar, de forma exploratoria, las caracteristicas de distintos modelos de guantes y su adecuación a las necesidades de esos contextos de trabajo.

RESUM: Els oficials de policia, els agents d'institucions penitenciàries, els treballadors dels serveis d'arreplega de fems, els horticultors... corren el risc de punxades d'agulles hipodèrmiques. Amb això s'exposen a entrar en contacte amb sang potencialment contaminada i contraure malalties com la sida o l'hepatitis B i C. Aquests treballadors han d'utilitzar guants resistents a les punxades, mantenint la destresa manual i la sensibilitat tàctil. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar, de forma exploradora, les característiques de distints models de guants i la seua adequació a les necessitats aqueixos contextos de treball.
Biblioteca digital de PRL