Visualització de contingut web

Tràmits pla de sinistralitat

Terminis administratius referents al Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana 2020:
 
  • Empreses del Grup A o G: fins al 15 de setembre de 2020
  • Empreses del Grups B, C i L: fins a l'1 d'octubre de 2020
  • Empreses del Grup D i L: fins a l'1 de novembre de 2020
 

 

IMPORTANT INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER A LA REALITZACIÓ DELS TRÀMITS SOL·LICITATS PER L'INVASSAT

 

Tràmits

Programes

(*) IMPORTANT: L'informem que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (DGTIC) no ofereix suport tècnic, ni en la seua instal·lació, explotació o incidències referents a l'aplicació INVAC. Els recordem que l'ús del programa INVAC no és obligatori. L'INVASSAT amb motiu dels Plans d'Actuació contra la sinistralitat va crear aquesta aplicació amb tres finalitats: posar a la disposició de les empreses una eina per a la investigació dels accidents de treball; sol·licitar a determinades empreses l'obligatorietat d'enviar les investigacions dels accidents de treball succeïts en els seus centres de treball; i realitzar una explotació estadística amb les dades facilitades per les empreses. Actualment no s'està sol·licitant en els Plans d'Actuació Preferents Contra la Sinistralitat que les empreses remeten per mitjà d'INVAC les investigacions dels accidents de treball.