NOVETATS

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes - Novetat

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-novembre 2019 / gener-novembre 2020.
 
Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes

NOVA ALERTA 15.01.2021!!!
 
L'INVASSAT publica Equips de protecció individual front COVID-19 : màscares no conformes, dins de la seua sèrie d'alertes públiques. El document té per objecte proporcionar informació sobre aquelles màscares respecte de les quals s'han publicat alertes pels organismes competents relatives a la seua no adequació respecte a requisits essencials de salut i seguretat.
 

Estadístiques de Sinistralitat laboral: desembre 2019 - novembre 2020

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període desembre de 2019 a novembre de 2020. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!!

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de desembre de 2020, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital i les novetats legals publicades durant el mes passat, així com altres recursos d'utilitat per a la seguretat i salut en el treball.

AT-200601 Comercialització de màquines - claus per a una adquisició sense sorpreses

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT

Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses. La present anotació tècnica pretén abordar les diferents situacions que poden presentar-se a l'hora d'adquirir maquinària per a ser incorporada al procés productiu d'una empresa, així com el ventall de possibilitats que poden sorgir depenent de les condicions o variables que intervenen en el procés d'adquisició. Ens ha semblat important abordar aquest tema per la necessitat d'aclarir les claus d'interpretació respecte a l'aplicació de diferents aspectes legals relacionats amb la comercialització de màquines o equips de treball en l'àmbit de la Unió Europea. Escau advertir a qui ho llija que l'esperit de la present anotació tècnica és purament il·lustratiu i no exhaustiu.

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
 
Més estudis i informes en la nostra secció Observatori de SSL de la Comunitat Valenciana.

FIA-203601 Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats (escenaris, hivernacles, places de bous, etc.)


 

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!!
 
Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats (escenaris, hivernacles, places de bous, etc.). Accedisca a la nostra secció Fitxes d'Investigació d'Accidents. Les FIAs estan basades en accidents reals investigats pel personal tècnic de l'INVASSAT. No obstant això, poden contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, a fi d'aconseguir una major eficàcia didàctica. Aquestes fitxes no pretenen una anàlisi exhaustiva del succés accidental, sinó posar de manifest les circumstàncies en les quals ocorre, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

AT-200501 Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant. La present anotació tècnica pretén abordar els protocols d'entrada i eixida de les zones de treball amb amiant que ha de seguir amb rigorositat el personal que participe en les labors amb risc d'exposició a fibres d'amiant a fi de garantir la seua descontaminació personal, la dels equips de protecció individual (EPI) i la dels equips de treball i mitjans auxiliars emprats durant els treballs amb amiant, i evitar així o, reduir al màxim possible, la dispersió a l'exterior de fibres d'amiant que hagen pogut alliberar-se en la zona de treball. Cal advertir al lector que l'esperit del present apunt tècnic és purament il·lustratiu i no exhaustiu.

Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2019

Memòria de l'INVASSAT 2019
 
Publicada la Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2019, aprovada pel Consell General el 9 de novembre de 2020 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la Llei 2/2004 de creació de
l'INVASSAT

Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana 2017

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
 
Més estudis i informes en la nostra secció Observatori de SSL de la Comunitat Valenciana.
Mostrant 1 - 10 de 277 resultats
Articles per pàgina 10
de 28