Visualització de contingut web

REACHnano

reachnano-logo.jpg El Proyecto REACHnano tiene por objectivo proporcionar a la industria i el resto de los sectores implicados herramientas de uso sencillo para evaluar los riesgos de los nanomateriales a lo largo de su ciclo de vida. Tambien, apoyar la aplicación del Reglamento REACH en relación con esos productos, para garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana frente a los riesgos que plantean.

SOCIOS PARTICIPANTES

nia_logo_trans2.png
 
leitat_trans.png itene_english_transp.png invassat_color.jpg
 
El proyecto está participado por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  (INVASSAT), ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje,  Transporte y Logística), LEITAT Technological Center y la NIA (Nanotechnology Industries Association),     

 

projectlife.jpg
Con el apoyo financiero de la Comisión Europea.

 

 

DOCUMENTOS

nanomateriales portada.jpg
 
 Monográfico de Nanomateriales folleto reachnano2.jpg Folleto divulgativo REACHnano

 

Notícies REACHNano

« Ves enrere

Jornada Tècnica. Nanotecnologia i PRL. Nous desenrotllaments en l'avaluació i control de l'exposició laboral a nanomaterials

Jornada Tècnica. Nanotecnologia i PRL. Nous desenrotllaments en l'avaluació i control de l'exposició laboral a nanomaterials

Sevilla 3 de desembre 2014, organitzada pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció de Sevilla (CNMP)

Assistència gratuïta. Data límit d'inscripció 24 de novembre

Els continguts de la jornada se centren a donar a conéixer les activitats exercixes en el marc del projecte Europeu LIFENanoRISK (LIFE12 ENV/ÉS/178), finançat en el marc del programa LIFE + Política i Governança, i l'objectiu principal del qual és la caracterització dels riscos per exposició a nanomaterials i l'estudi de l'eficàcia dels equips de protecció individual i col·lectiva enfront de materials en rangs de grandàries inferiors als 100 nm. En el marc de la jornada s'exposaran els aspectes següents:

Aplicacions de la nanotecnologia, el seu potencial de desenrotllament de nous productes i les principals propietats que pot aconseguir a sectors tradicionals i emergents.

Identificar els principals requisits legals aplicables a l'ús i comercialització de nanomaterials.

Mètodes actuals per a l'avaluació de l'exposició i valors límit recomanats

Mitjans de protecció i control de l'exposició

Experiència adquirida en el marc del projecte LIFE NanoRISK: escenaris d'exposició i valors d'exposició en ambients industrials.

Amb la participació de Sra. Paula Beltrán, tècnic de prevenció de l'INVASSAT que presenta la ponència  "Seguretat i salut de nanomaterials: Marco Legislatiu".

Programa i butlletí d'inscripció