Noves publicacions

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!!

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de desembre de 2020, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital i les novetats legals publicades durant el mes passat, així com altres recursos d'utilitat per a la seguretat i salut en el treball.