Visualització de contingut web

Jornades tècniques 2021

Les jornades tècniques tenen com a objectiu analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, un tema específic d'interés preventiu.
 
El tema a debat s'exposa per especialistes en prevenció, tècnics, fabricants, representants de l'Administració, organitzacions empresarials i sindicats.
 
S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.
 
Normalment, la seua duració és de mitja jornada (5 hores).